UAB Joniškio butų ūkis nuo 2014-10-01 nustato naujas šilumos ir karšo vandens kainas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2,15,22,32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin. 2009, 61-2402), šilumos tiekėjai keičiantis kuro, geriamojo vandens kainoms, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos ir karšto vandens kainas, galiosiančias nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014-10-01:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 9% PVM

Kaina

su 21% PVM

1

Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams

Lt ct/kWh

Eur ct/kWh

35,49

 

10,2786

38,68

 

11,2037

42,94

 

12,4371

2

Karšto vandens kaina                   

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Lt/m3

Eur/m3

27,17

7,8689

29,62

8,5771

32,88

9,5214

3

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

butui per mėn.

Lt

Eur

 

 

2,61

0,76

 

 

 

3,16

0,92

« Atgal į Naujienos skiltį
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,