Darbo užmokestis

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2024-07-03      
         

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

        Eurais
Pareigų pavadinimas 2023 m. 2024 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Direktorius 

1 * 1 *

Direktoriaus pavaduotojas

1 * 1 *

Finansininkas

1 * 1 *

Vyriausiasis inžinierius

1 * 1 *

Apskaitininkas 

1 * 1 *

Biuro administratorius

1 * 1 *

Apskaitą tvarkantis asmuo

1 * 1 *

Daug. namų administravimo vyriausiasis specialistas

1 * 1 *

Daug. namų modernizavimo apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistas

1 * 1 *

Statinių priežiūros specialistas

1 * 1 *

Šilumos sistemų priežiūros specialistas

1 * 1 *

Vyriausiasis elektrikas

1 * 1 *

Automatikos ir elektros įrenginių šaltkalvis-elektrikas

1 * 1 *

Kontrolierius

1 * 1 *

Kūrikas

1 * 1 *

Kūrikas-krautuvo vairuotojas

1 * 1 *

Kūrikas-šaltkalvis

1 * 1 *

Pirties prižiūrėtojas-kasininkas

2 841 2 925

Šaltkalvis-santechnikas 

5 841 5 925

Šaltkalvis-statybininkas 

1 841 1 925

Turgaus prižiūrėtojas-kasininkas

1 841 1 925

Beglobių gyvūnų priežiūros specialistas

1 * 1 *

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).