Darbo užmokestis

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA            2023-01-12      
         

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

        Eurais
Pareigų pavadinimas 2022 m. 2022 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Direktorius 

1 * 1 *

Direktoriaus pavaduotojas

1 * 1 *

Vyr. buhalteris

1 * 1 *

Vyr. inžinierius

1 * 1 *

Apskaitininkas 

1 * 1 *

Biuro administratorius

1 * 1 *

Buhalteris

1 * 1 *

Daug. namų administravimo vyr. specialistas

1 * 1 *

Daug. namų modernizavimo apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistas

1 * 1 *

Statinių priežiūros specialistas

1 * 1 *

Šilumos sistemų priežiūros specialistas

1 * 1 *

Vyr. elektrikas

1 1000 1 1000

Automatikos ir elektros įrenginių šaltkalvis-elektrikas

1 952 1 952

Kontrolierius

1 * 1 *

Kūrikas

1 * 1 *

Kūrikas-krautuvo vairuotojas

1 * 1 *

Kūrikas-šaltkalvis

1 * 1 *

Pirties prižiūrėtojas-kasininkas

2 731 2 731

Šaltkalvis-santechnikas 

5 731 5 731

Šaltkalvis-statybininkas 

1 731 1 731

Turgaus prižiūrėtojas-kasininkas

1 731 1 731

Beglobių gyvūnų priežiūros specialistas

1 592 1 920

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).