Finansinių ir veiklos ataskaitų rinkiniai

 

UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita-metinis pranešimas ir finansinių ataskaitų rinkinys

(patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-340).