Įmokos ir mokesčiai

 

DĖL MOKESČIŲ UŽ BENDROVĖS SUTEIKTAS PASLAUGAS MOKĖJIMO PAGAL GAUTAS SĄSKAITAS PRANEŠIMUS

Mokėjimo pranešimai (sąskaitos) už komunalines paslaugas, bendrovės tiekiamą šilumą ir kaupimo lėšų pranešimai butų savininkams ar naudotojams (toliau – Mokėtojas) pateikiami laišku į pašto dėžutes pagal butų adresus. Mokėtojui pageidaujant, sąskaitos gali būti siunčiamos el. paštu.

Prieš apmokant sąskaitas pranešimus, būtina įrašyti šalto ir karšto (kai šilumą tiekia bendrovė, pvz. Žemaičių kv.) vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis. Deklaruoti suvartotą vandens kiekį galima ir paskambinus telefonu (8 426) 60 465.

Mokėtojai už paslaugas gali atsiskaityti žemiau nurodytose vietose:

  • AB Lietuvos pašto skyriuose,
  • UAB Medicinos banke, adresu Livonijos g. 3, Joniškio m.,
  • Internetu: per įmokas – UAB Medicinos banke; mokėjimo pavedimu – kituose bankuose. Mokantiems internetu, mokėjimo pavedimo eilutėje „Mokėjimo paskirtis”,  būtina nurodyti buto, už kurį mokate, adresą ir vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis,
  • programėle „Viena sąskaita“, kur vienu pavedimu galima apmokėti visas sąskaitas. Susikurkite savo paskyrą www.vienasaskaita.lt arba persisiųskite mobilią „Viena sąskaita“ programėlę.

Už komunalines paslaugas ir bendrovės tiekiamą šilumą (pagal sąskaitas pranešimus) mokama į bendrovės banko sąskaitą Nr. LT737230000005467174 UAB Medicinos banke.

Kaupimo lėšos (pagal kaupimo lėšų pranešimą) mokamos į bendrovės banko sąskaitą Nr. LT447230000005467793 UAB Medicinos banke.

Mokesčių mokėjimo klausimais informacija teikiama tel. (8426) 60 465, el. p. butuuk.apskaitininke@gmail.com 

Vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patalpų savininkai (naudotojai) mokėjimus ir įmokas moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Sumokėjus vėliau nei iki nurodyto termino, prašome informuoti tel. (8426) 60 465.

Primename, kad skolų ikiteisminį ir teisminį išieškojimą vykdo UAB „Credibell Europe“.  

DĖL KREDITO, SUTEIKTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), ĮMOKŲ IR PALŪKANŲ MOKĖJIMO PAGAL GAUTAS SĄSKAITAS

Sąskaitos už daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkams suteiktą kreditą ir palūkanas pateikiamos laišku į pašto dėžutes pagal butų adresus. Mokėtojui pageidaujant, sąskaitos gali būti siunčiamos el. paštu.

Mokėtojai kredito įmokas ir palūkanas gali sumokėti:

  • Perlo terminaluose iki kiekvieno mėnesio 15 d.,   
  • mobiliąja programėle Perlas Go iki kiekvieno mėnesio 15 d.,
  • mokėjimo pavedimu, naudojantis el. bankininkyste, iki kiekvieno mėnesio 18 d.  Pavedime būtina nurodyti MOKĖTOJO KODĄ arba buto, už kurį mokate, adresą, 
  • programėle „Viena sąskaita“ iki kiekvieno mėnesio 18 d., kur vienu pavedimu galima apmokėti visas sąskaitas. Susikurkite savo paskyrą www.vienasaskaita.lt arba persisiųskite mobilią „Viena sąskaita“ programėlę.

Kredito įmokos ir palūkanos mokamos į Šiaulių banko kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

Kredito mokėjimo klausimais informacija teikiama tel. (8426) 52 242, el. p.  kreditai.jbu@gmail.com 

Laiku nesumokėjus įmokų skaičiuojami 0,04 proc. delspinigiai.

Primename, kad kredito ir palūkanų skolų ikiteisminį ir teisminį išieškojimą vykdo UAB „Sergel“.