Protokolai

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų įvykusių susirinkimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) protokolais priimti sprendimai:

1. Dragūnų g. 1, Jauniūnų k., Joniškio r. sav., 2020-01-21 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

2. Upytės g. 10B, Joniškis, 2020-01-21 susirinkimo protokolu atsisakyta dalyvauti programoje.

3. Medžiotojų g. 15, Joniškis, 2020-01-22 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

4. Sodų g. 5, Joniškis, 2020-01-22 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

5. Žemaičių g. 57D, Joniškis, 2020-01-22 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

6. Gedimino g. 26, Žagarė, 2020-01-23 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

7. Kęstučio g. 23B, Žagarė, 2020-01-30 susirinkimo protokolu pritarta I variantui.

 

III etapas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų įvykusių susirinkimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) protokolai:

1. Medžiotojų_g. 5, Joniškis– pritarė I variantui;

2. Melioratorių_a.3, Joniškis– pritarė I variantui;

3. Pakluonių g. 59, Joniškis – nepritarė;

4. Sodų g. 1A, Joniškis– pritarė I variantui;

5. Sodų g. 5, Joniškis– nepritarė;

6. Sodų g. 7, Joniškis– pritarė I variantui;

7. Sodų g. 7A, Joniškis– pritarė II variantui;

8. Žemaičių g. 53A, Joniškis– nepritarė;

9. Žemaičių g. 57C, Joniškis– pritarė I variantui.

 

II etapas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų įvykusių susirinkimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) protokolai:

1. Protokolas Žagarės g. 12, Joniškis – pritarė I variantui;

2. Protokolas Žagarės g. 14, Joniškis – pritarė I variantui;

3. Protokolas Joniškio g. 4A, Žagarė – pritarė II variantui;

4. Protokolas Kęstučio g. 23A, Žagarė – pritarė II variantui;

5. Protokolas Medžiotojų g. 7, Joniškis – pritarė II variantui;

6. Protokolai Medžiotojų g. 11, Joniškis – pritarė II variantui;

7. Protokolas Sodų g. 1, Joniškis – pritarė I variantui po koregavimo;

8. Protokolas Sodų g. 9, Joniškis – pritarė II variantui;

9. Protokolas Melioratorių a. 1, Joniškis – pritarė II variantui;

10. Protokolas Melioratorių a. 2, Joniškis – pritarė II variantui;

11. Protokolas Melioratoriu a. 4, Joniškis– pritarė I variantui;

12. Protokolas Melioratorių a. 5, Joniškis – pritarė II variantui;

13. Protokolas Melioratorių a. 6, Joniškis – pritarė II variantui;

14. Protokolas Melioratorių a. 7, Joniškis – pritarė II variantui;

15. Protokolas Melioratorių a. 8, Joniškis – pritarė II variantui;

16. Protokolas Melioratorių a. 9, Joniškis – pritarė I variantui;

17. Protokolas Melioratorių a. 10, Joniškis – pritarė II variantui;

18. Protokolas Melioratorių a. 12, Joniškis – pritarė II variantui;

19. Protokolas Medžiotojų g. 10, Joniškis – pritarė II variantui (I etapo namas);

20. Protokolas Upytės g. 10B, Joniškis – nepritarė;

21. Protokolas Statybininkų g. 4A, Joniškis – pritarė I variantui;

22. Protokolas Melioratorių a. 11, Joniškis – pritarė I variantui;

23. Protokolas Statybininkų g. 2A, Joniškis – pritarė I variantui.

I etapas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų įvykusių susirinkimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) protokolai:

1. Kęstučio g. 2, Žagarė;

2. Kęstučio g. 4, Joniškis;

3. Miesto a. 34, Žagarė;

4. P. Avižonio g.3, Žagarė;

5. Medžiotojų g. 8, Joniškis;

6. Medžiotojų g. 10, Joniškis;

7. Medžiotojų g. 12, Joniškis;

8. Medžiotojų g. 14, Joniškis;

9. Medžiotojų g. 17, Joniškis;

10. Medžiotojų g. 18, Joniškis;

11. Upytės 10A, Joniškis;

12. Upytės g. 17, Joniškis;

13. Sodų g. 3, Joniškis;

14. Sodų g. 3A, Joniškis;

15. Sodų g. 9A, Joniškis;

16. Žemaičių g. 10, Joniškis.