Pirkimai

Pirkimų organizatoriaus tel. (8426) 60 473; 8612 45200

el. p. virginijusbutuukis@gmail.com

UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

BIOKURO PIRKIMAS BIOKURO BIRŽOJE

2021 m. atlikti pirkimai

2021 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 

Informacija apie 2022 m. atliktus pirkimus
Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo vertė su PVM (Eur)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir jo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties (PS)/sąskaitos faktūros (SF) data Sutarties trukmė
1 Transporto priemonės Opel Vivaro remontas Neskelbiama apklausa 480,00 Artūro Rutkaus IĮ mažiausia kaina SF 2022-01-05  
               

Sudarytos sutartys

Viešųjų pirkimų ataskaitos