Informacija šilumos ir karšto vandens vartotojams

 

Ką reikia daryti, norint daugiabučio namo bute pakeisti radiatorius?

           Žinotina, kad šildymo sezono metu radiatorių keisti negalima (išskyrus avarinius atvejus), nes galima kaimynus palikti be šilumos ir taip pažeisti jų interesus.

           Daugiabučio namo buto savininkas, norintis pakeisti radiatorius, turi vadovautis Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių aprašo 20 punktu, kur nurodyta, kad šildymo sistemos prietaisų pakeitimas priskiriamas statinio paprastajam remontui.

           Taigi buto savininkas turi kreiptis į savo namo administratorių ar bendrijos pirmininką ir informuoti, ką ketina daryti bute. Po to susirasti šildymo sistemos projektus rengiantį specialistą ar įmonę ir užsakyti paprastojo remonto aprašą (projektą). Projektas reikalingas tam, kad jeigu ateityje kas nors atsitiktų šildymo sistemoje, būtų aišku, kas ir kur joje pakeista, kad nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai ir nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema.

           Suderinus paprastojo remonto aprašą (projektą) su daugiabučio namo valdytoju (pastato administratoriumi ar bendrijos pirmininku), galima atlikti šildymo sistemos šildymo prietaisų keitimą. 

           Paprastai radiatorius keičia namą administruojančios įmonės ar bendrijos specialistai už sutartą mokestį. Jeigu tokių nėra, buto savininkas gali nusamdyti specialistą turintį teisę atlikti tokius darbus arba analogišką įmonę. 

           Atliktų darbų atitiktį paprastojo remonto aprašui (projektui) turi patvirtinti pastato valdytojas.

           Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 90 punkte numatyta, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.