Informacija

Informuojame, kad Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms. Kvietimo tekstą galite rasti pridedamoje nuorodoje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/673f9e50919411e8b93ad15b34c9248c

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai nusprendę dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, prašome pateikite administratoriui užpildytą susirinkimo protokolą. Informuojame, kad modernizavimo programoje gali dalyvauti ir prie centralizuotų miestų šildymo tiekimo sistemų neprijungti daugiabučiai namai.

Pateikiama protokolo forma- Protokolas.

 

Parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techniniai darbo projektai:

1. Statybininkų 4A, Joniškis;

2. Melioratorių a. 1, Joniškis;

3. Melioratorių a. 2, Joniškis;

4. Melioratorių a. 5, Joniškis;

5. Melioratorių a. 6, Joniškis;

6. Melioratorių a. 7, Joniškis;

7. Melioratorių a. 8, Joniškis;

8. Melioratorių a. 9, Joniškis;

9. Melioratorių a. 10, Joniškis;

10. Melioratorių a. 11, Joniškis;

11. Melioratorių a. 12, Joniškis;

12. Upytės g. 10A, Joniškis;

13. Upytės g. 17, Joniškis;

14. Žagarės g. 12, Joniškis;

15. Žagarės g. 14, Joniškis;

16. Medžiotojų g. 7, Joniškis;

17. Medžiotojų g. 8, Joniškis;

18. Medžiotojų g. 11, Joniškis;

19. Medžiotojų g. 12, Joniškis;

20. Medžiotojų g. 14, Joniškis;

21. Medžiotojų g. 17, Joniškis;

22. Medžiotojų g. 18, Joniškis;

23. Sodų g. 3A, Joniškis;

24. Joniškio g. 4A, Žagarė;

25. Kęstučio g. 23A, Žagarė;

26. Kęstučio g. 4, Žagarė;

27. Miesto a. 34, Žagarė;

28. Kęstučio g. 2, Žagarė;

29. Žemaičių g. 10, Joniškis;

30. Žemaičių g. 53, Joniškis;

31. Melioratoriu a. 4, Joniškis;

32. Statybininku_2A, Joniškis;

33. Medžiotojų g. 5, Joniškis;

34. Sodų g. 1A, Joniškis;

35. Melioratorių a. 3, Joniškis;

36. Sodų g. 7, Joniškis;

37. Žemaičių g. 57C, Joniškis;

38. Sodų g. 7a, Joniškis.

 

Nauja Aplinkos ministerijos parengta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Joniškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa: sprendimas, programa.

Patvirtintas atnaujintų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A-942 buvo patvirtintas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos rengimą ir jos įgyvendinimą reglamentuoja šie pagrindiniai teisiniai dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411870&p_query=&p_tr2=2 );

2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415165&p_query=&p_tr2=2 );

3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403606&p_query=&p_tr2=2 );

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364010&p_query=&p_tr2=2 );

5.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415042&p_query=&p_tr2=2 );

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411834&p_query=&p_tr2=2 );

7. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225703&p_query=&p_tr2=2 );

8. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416362&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 );

9. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416277&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 ).

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,