Informacija

Joniškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) įgyvendinimo administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė Joniškio butų ūkis. 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais teirautis tel. +370 426 52 242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

Projekto administratorius UAB Joniškio butų ūkis, veikdamas patalpų savininkų naudai, sudaro lengvatinės paskolos sutartį su AB „Šiaulių bankas“, j.a.k.112025254, ne ilgesniam kaip 240 mėn. laikotarpiui, pirmiems 5 (penkiems) paskolos metams 3 % fiksuota palūkanų norma, likusiems 15 (penkiolikai) metų 3 % marža + 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamam EURIBOR bus traktuojama, kad jis lygus 0 (nuliui)). Ši sąlyga galioja šiems daugiabučiams namams: Sodų g. 1, Joniškis, Sodų g. 9, Joniškis, Sodų g. 9A, Joniškis, Žemaičių g. 57B, Joniškis, Mokyklos g. 13, Gataučių k., Miesto a. 28, Žagarė, P. Avižonio g. 3, Žagarė.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, nusprendę dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, prašome pateikite administratoriui užpildytą susirinkimo protokolą. Informuojame, kad modernizavimo programoje gali dalyvauti ir prie centralizuotų miesto šildymo tiekimo sistemų neprijungti daugiabučiai namai.

Pateikiama protokolo forma- Protokolas.

 

Parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techniniai darbo projektai:

1. Statybininkų 4A, Joniškis;

2. Melioratorių a. 1, Joniškis;

3. Melioratorių a. 2, Joniškis;

4. Melioratorių a. 5, Joniškis;

5. Melioratorių a. 6, Joniškis;

6. Melioratorių a. 7, Joniškis;

7. Melioratorių a. 8, Joniškis;

8. Melioratorių a. 9, Joniškis;

9. Melioratorių a. 10, Joniškis;

10. Melioratorių a. 11, Joniškis;

11. Melioratorių a. 12, Joniškis;

12. Upytės g. 10A, Joniškis;

13. Upytės g. 17, Joniškis;

14. Žagarės g. 12, Joniškis;

15. Žagarės g. 14, Joniškis;

16. Medžiotojų g. 7, Joniškis;

17. Medžiotojų g. 8, Joniškis;

18. Medžiotojų g. 11, Joniškis;

19. Medžiotojų g. 12, Joniškis;

20. Medžiotojų g. 14, Joniškis;

21. Medžiotojų g. 17, Joniškis;

22. Medžiotojų g. 18, Joniškis;

23. Sodų g. 3A, Joniškis;

24. Joniškio g. 4A, Žagarė;

25. Kęstučio g. 23A, Žagarė;

26. Kęstučio g. 4, Žagarė;

27. Miesto a. 34, Žagarė;

28. Kęstučio g. 2, Žagarė;

29. Žemaičių g. 10, Joniškis;

30. Žemaičių g. 53, Joniškis;

31. Melioratorių a. 4, Joniškis;

32. Statybininku_2A, Joniškis;

33. Medžiotojų g. 5, Joniškis;

34. Sodų g. 1A, Joniškis;

35. Melioratorių a. 3, Joniškis;

36. Sodų g. 7, Joniškis;

37. Žemaičių g. 57C, Joniškis;

38. Sodų g. 7a, Joniškis.

 

Nauja Aplinkos ministerijos parengta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Joniškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa: sprendimas, programa.

Patvirtinti atnaujintų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašai:

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A-942  patvirtintas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A-765 pakeistas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A-944 papildytas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-185 papildytas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-37 papildytas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-331 pakeistas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos rengimą ir jos įgyvendinimą reglamentuoja šie pagrindiniai teisiniai dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411870&p_query=&p_tr2=2 );

2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415165&p_query=&p_tr2=2 );

3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403606&p_query=&p_tr2=2 );

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364010&p_query=&p_tr2=2 );

5.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415042&p_query=&p_tr2=2 );

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411834&p_query=&p_tr2=2 );

7. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225703&p_query=&p_tr2=2 );

8. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416362&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 );

9. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416277&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 ).