Planavimo dokumentai

Dėl Joniškio rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB Joniškio butų ūkio veikla (raštas)

2018-2022 m. metinis ir strateginis veiklos planas

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma

Įsakymas vidaus kontrolės sistema