UAB Joniškio butų ūkis nuo 2014-09-01 nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas

UAB Joniškio butų ūkis

nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2,15,22,32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin. 2009, 61-2402), šilumos tiekėjai keičiantis kuro, geriamojo vandens kainoms, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos ir karšto vandens kainas, galiosiančias nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014-09-01:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 9% PVM

Kaina

su 21% PVM

1

Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams

Lt ct/kWh

Eur ct/kWh

 

35,72

10,3452

 

38,93

11,2763

 

43,22

12,5177

2

Karšto vandens kaina                   

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Lt/m3

Eur/m3

27,29

7,9037

29,75

8,6150

33,02

9,5635

3

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

butui per mėn.

Lt

Eur

 

 

3,31

0,9586

 

 

« Atgal į Naujienos skiltį
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,