Kainos

KAINOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS

Eil. Nr.
Paslaugos pavadinimas
Kaina be PVM
Dokumentas, kuriuo patvirtinta kaina
1
Bendrojo naudojimo objektų administravimas, kv. m
0,0290 Eur (kai namo plotas iki 1000 kv. m)
0,0275 Eur (kai namo plotas nuo 1000 iki 3000 kv. m)
0,0261 Eur (kai namo plotas nuo 3000 kv. m)
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl UAB Joniškio butų ūkio  skyrimo namo administratoriumi
2
Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra
žiūrėti
Maksimalūs tarifai nustatyti 2018-06-21 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-162
3
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbai
žiūrėti
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018-06-21 sprendimas Nr. T-163
4
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
žiūrėti
Maksimalus tarifas nustatytas 2012-04-26 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-81
5
Atsiskaitomųjų šalto vandens  apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, butui per mėn. 
0,95 Eur
2021-05-27  Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-99 (kaina įsigaliojo nuo 2021-07-01)
6
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:                      – geriamojo vandens tiekimas – 1,40 Eur/kūb. m;                            – nuotekų tvarkymas – 2,62 Eur/kūb.m
4,02 Eur
(4,86 Eur su PVM)
2022-12-29 VERT sprendimas Nr. O3E-1772 (kaina įsigaliojo nuo 2023-02-01)
7
Antena kolektyvinė, įvadas
2,00 Eur
UAB „Roera ir KO“ sutartys su antenų naudotojais
8
Kaupiamos lėšos, kv. m
0,05 Eur
2015-04-15 LRV nutarimas Nr. 390

 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS

Joniškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio 11 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.O3-106,   UAB Joniškio butų ūkiui nustatė:

  • iki 2025 m. liepos 31 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T-126 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“);
  • šilumos kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio ketvirtiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“);
  • karšto vandens kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-148 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų ketvirtiesiems galiojimo metams  nustatymo“).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjai, keičiantis kuro, geriamojo vandens kainoms, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos ir karšto vandens kainas, galiosiančias nuo kito mėnesio pirmos dienos.

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS NUO 2024-06-01:

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams Eur ct/kWh 8,85 9,65 10,71
Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) Eur/m3 8,57 9,34 10,37
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui (mokestis nustatytas Joniškio r. savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T-192) butui per mėn. Eur 0,76   0,92

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS NUO 2024-07-01:

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams Eur ct/kWh 8,33 9,08 10,08
Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) Eur/m3 8,30 9,05 10,04
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui (mokestis nustatytas Joniškio r. savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T-192) butui per mėn. Eur 0,76   0,92

   

PIRČIŲ BILIETO KAINA (su PVM)

1. Už maudymąsi Joniškio miesto pirties bendrame skyriuje – 4 Eur;
2. Už maudymąsi Žagarės miesto pirties bendrame skyriuje – 3,50 Eur;
3. Už maudymąsi 1 valandą Joniškio ir Žagarės pirčių uždaroje dušo kabinoje:
     3.1. suaugusiesiems – 3 Eur;
     3.2. vaikams iki 14 metų, neįgaliesiems – 2 Eur.

Kaina patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio miesto ir Žagarės miesto pirtis”.

TURGAVIETĖS, esančios Turgaus g. 5, Joniškyje, RINKLIAVOS TARIFAI (su PVM)

Vienos dienos turgavietės rinkliavos tarifai:
1. prekyba paviljone (iki 10 kv. m) – 10 Eur;
2.  1 kv. m dengto prekystalio ar kito turgavietės ploto – 1,5 Eur;
3. vežimo, motociklo su priekaba, lengvojo automobilio stovėjimo vieta – 5 Eur;
4. autobuso, sunkvežimio, traktoriaus su priekaba, lengvojo automobilio su priekaba stovėjimo vieta – 10 Eur.

Tarifai patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-159 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio ir Žagarės turgavietes“.