Tarnybinės komandiruotės

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTES

Eil. Nr.

Komandiruotės laikotarpis

Vykusio asmens pareigybė Tikslas Vieta (-os) Finansuojama suma (Eur) Komandiruotės rezultatas
1. 2018-05-25

Buhalteris

dalyvauti mokymuose Šiauliai nemokama Susipažinta su korupcijos prevencijos priemonėmis
2. 2019-05-08

Statinių priežiūros specialistas,

vyriausiasis inžinierius

dalyvauti seminare Vilnius 218,00 Susipažinta su statinių techninės priežiūros naujovėmis, reikalavimais, atsakomybe, teisiniais ir praktiniais aspektais
3. 2019-05-20 2019-05-21

Vyr. elektrikas

kvalifikacijos kėlimas Šiauliai 236,65 Gauti energetikos darbuotojo pažymėjimai
4. 2019-09-26

Buhalteris

dalyvauti diskusijoje Šiauliai nemokama Susipažinta su korupcijos prevencijos priemonėmis
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,