Tarnybinės komandiruotės

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTES

1. 2018-05-25 buhalteris dalyvavo nemokamuose mokymuose Šiauliuose. Rezultatas: susipažinta su korupcijos prevencijos priemonėmis.

2. 2019-05-08 statinių priežiūros specialistas ir vyriausiasis inžinierius dalyvavo seminare Vilniuje. Kaina 218,00 Eur. Rezultatas: susipažinta su statinių techninės priežiūros naujovėmis, reikalavimais, atsakomybe, teisiniais ir praktiniais aspektais.

3. 2019 05 20-2019 05 21 vyr. elektrikas kėlė kvalifikaciją Šiauliuose. Kaina 236,65 Eur. Rezultatas: gauti energetikos darbuotojo pažymėjimai.

4. 2019-09-26 buhalteris dalyvavo nemokamoje diskusijoje Šiauliuose. Rezultatas:  susipažinta su korupcijos prevencijos priemonėmis.

5. 2020 07 02-2020 07 03 vyr. inžinierius kėlė kvalifikaciją Trakuose. Kaina 76,00 Eur. Rezultatas: gautas kenkėjų kontrolės specialisto pažymėjimas.

6. 2020-08-28 daugiabučių namų administravimo vyr. specialistas ir daug. namų modernizavimo apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistas dalyvavo nemokamame seminare-diskusijoje Vilniuje. Rezultatas: aptarta daug. namų renovacija, jos įgyvendinimo problemos, galimi sprendimo būdai.

7. 2020-10-01 direktoriaus pavaduotojas ir statinių priežiūros specialistas dalyvavo nemokamoje konferencijoje Vilniuje. Rezultatas: aptarta pastatų energinio efektyvumo didinimas, būsto sektoriaus perspektyvos. Statinių priežiūros specialistui įteikta padėka už atsakingai ir profesionaliai atliekamą darbą pastatų administravimo srityje.

8. 2021-10-01 direktorius ir daugiabučių namų administravimo vyriausiasis specialistas dalyvavo nemokamoje tarptautinėje konferencijoje Druskininkuose. Rezultatas: aptarta būsto sektoriaus perspektyvos, renovacijos proveržis, žaliasis kursas ir inovacijos. Direktoriui įteikta padėka už aktyvią veiklą ir pasiektus rezultatus atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus.   

9. 2022-06-06 direktorius ir daugiabučių namų administravimo vyriausiasis specialistas dalyvavo nemokamoje konferencijoje Klaipėdoje. Rezultatas: aptarta daugiabučių namų modernizavimo naujovės, rezultatai, iššūkiai ir perspektyvos. 

10. 2022-06-08 direktoriaus pavaduotojas dalyvavo Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (toliau – būsto rūmai) narių suvažiavime Vilniuje. Rezultatas: patvirtintos būsto rūmų 2021 m. metinės veiklos, revizoriaus, finansinės atskaitomybės ataskaitos.