UAB Joniškio butų ūkis nuo 2012 m. liepos 1 d. nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2,15,22,32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin. 2009, 61-2402), šilumos tiekėjai keičiantis kuro, geriamojo vandens kainoms, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos ir karšto vandens kainas, galiosiančias nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2012-07-01:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 9%

PVM Kaina su 21% PVM

1

Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams

ct/ kWh

38,84

42,34

47,00

2

Karšto vandens kaina                    

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Lt/m3

26,92

29,34

32,57

3

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

Lt butui per mėn.

3,31

 

4,01

 

« Atgal į Naujienos skiltį
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,