Šilumos kainos nuo balandžio 1 d.

UAB Joniškio butų ūkis nuo 2012 m. balandžio 1 d. nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas.

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2012-04-01:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 9%

PVM Kaina su 21% PVM

1

Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams

ct/ kWh

35,31

38,49

42,73

2

Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Lt/m3

25,10

27,36

30,37

3

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

Lt butui per mėn.

3,31

 

4,01

 

« Atgal į Naujienos skiltį