Prieš darant remontą daugiabučiuose namuose, privaloma pranešti savivaldybei

     Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams yra parengtos naujovės. Nuo naujų metų įsigaliojo Triukšmo valdymo įstatymo pataisos, patvirtintas ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas, kuris įpareigoja gyventojus apie planuojamą buto remontą pranešti savivaldybėms.
      Šiais teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remontai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu yra laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 valandos, nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 valandos).
      Gyventojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:
      1. informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;
      2. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;
      3. triukšmo mažinimo priemonės;
      4. galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.
      Nepateikus nurodyto pranešimo darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.
      Remontuojantys butus, privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.
      Leistiną triukšmo lygį daugiabučiuose namuose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
      Nepranešus savivaldybėms apie planuojamą remontą, o kaimynams pasiskundus apie trikdomą ramybę, būsto savininkas ne tik turės susimokėti baudą, bet ir nutraukti būsto atnaujinimo darbus. Už bute keliamą triukšmą atsako būsto savininkas, todėl buto nuomos atveju atsakingu asmeniu yra laikomas nuomininkas, o nesudarius nuomos sutarties – būsto savininkas.
      Gyventojai turi teisę kreiptis į policijos pareigūnus, savivaldybės administracijos specialistus dėl bet kokio kaimynų keliamo triukšmo. Ne kiekvieną keliamą triukšmą privalu matuoti naudojantis akredituotų laboratorijų paslaugomis. Vertinant statybų, buitinį triukšmą, matuoti neprivaloma, gali būti remiamasi liudytojų, nukentėjusiųjų parodymais, garso, vaizdo įrašais ir panašiai.

Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos poskyrio informacija

« Atgal į Naujienos skiltį