Paskelbta 2021-2022 m. šildymo sezono pradžia

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. A-904 paskelbta 2021-2022 metų šildymo sezono pradžia nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. 

Prasidėjo šildymo sezonas, tačiau vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo patalpų šildymo pradžios ir pabaigos.

Informuojame, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C. Atsižvelgiant į oro sąlygas, pradėtas šildymo sezonas, tačiau šilumos vartotojai turi galimybę patys nuspręsti, kada pradėti ar baigti savo patalpų šildymą.

Gyventojai balsų dauguma (50+1 proc.) turi teisę patys nuspręsti dėl šildymo pradžios savo daugiabutyje. Sprendimą pradėti šildymo sezoną anksčiau ar vėliau, nei jo pradžią paskelbė Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), organizuoja daugiabučių namų valdytojai – bendrijos pirmininkas arba namo administratorius. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai šildymo sezoną pradeda pagal Savivaldybės nustatytą grafiką.

Jeigu šilumos vartotojai nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu Savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša namo valdytojui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.

Informacija teikiama UAB Joniškio butų ūkio tel. 8 620 60 607 ir el. p. butuuk@gmail.com.

 

 

« Atgal į Naujienos skiltį