PATVIRTINTAS PRIVALOMAS LĖŠŲ KAUPIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtino tvarką, pagal kurią visų daugiabučių namų visi butų savininkai privalės kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Lėšas kaupti turės tiek daugiabučiai, kuriuos prižiūri administruojančios įmonės, tiek bendrijos, tiek subjektai, veikiantys pagal Jungtinės veiklos sutartis.

Pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką lėšos turi būti kaupiamos atsižvelgus į namo fizinę ir energetinę būklę. Konkretūs bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbai turi būti numatyti ilgalaikiame namo atnaujinimo plane, kurį parengia valdytojai. Pagal parengtą planą apskaičiuotą mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai.

Iki tol, kol valdytojai patvirtins ilgalaikį namo atnaujinimo planą, kaupiama minimalaus dydžio įmoka – 0,05 euro už kvadratinį metrą.

Pabrėžiame, kad vadovaujantis šiuo nutarimu, lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais. Tai reiškia, kad daugiabučių namų savininkų sukauptos lėšos nebebus pervedamos į bendrijų sąskaitas. Namui atnaujinti kaupiamos lėšos bus laikomos atskiroje namo administratoriaus sąskaitoje ir apskaitomos pagal kiekvieną namą ir kiekvieną butą. Lėšoms taikomas Indėlių draudimo įstatymas.

 

Informaciją parengė statinių priežiūros specialistas Artūras Bičkus, (8 426) 60 473, 8620 84552, el.p. arturasbutuuk@gmail.com

« Atgal į Naujienos skiltį