Paskelbta 2019-2020 m. šildymo sezono pradžia

            Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A-847 „Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pradžios” skelbia 2019-2020 m. šildymo sezono pradžią nuo 2019 m. rugsėjo 25 d.

           Prasidėjo šildymo sezonas, tačiau vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo patalpų šildymo pradžios ir pabaigos

Informuojame, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C. Atsižvelgiant į oro sąlygas, pradėtas šildymo sezonas, tačiau šilumos vartotojai turi galimybę patys nuspręsti, kada pradėti ar baigti savo patalpų šildymą.

Gyventojai balsų dauguma (50+1 proc.) turi teisę patys nuspręsti dėl šildymo pradžios savo daugiabutyje. Sprendimą pradėti šildymo sezoną anksčiau ar vėliau, nei jo pradžią paskelbė Savivaldybė, organizuoja daugiabučių namų valdytojai – bendrijos pirmininkas arba namo administratorius. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai šildymo sezoną pradeda pagal Savivaldybės nustatytą grafiką.

Jeigu šilumos vartotojai nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu Savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.

« Atgal į Naujienos skiltį