Ekslpotavimo darbų sąrašas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ JONIŠKIO RAJONE BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS

 

1. Pamatai:

1.1. mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;
1.2. plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;
1.3. cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;
1.4. kiti nedidelės apimties darbai.

2. Nuogrindos:

2.1. nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;
2.2. kiti nedidelės apimties darbai.

3. Sienos:

3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas: ištrupėjusių vietų užtaisymas sudėtiniu skiediniu ir siūlių plyšelių tepimas mastika;
3.2. kiti nedidelės apimties darbai.

4. Stogai:

4.1. ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas;
4.2. kopėčių, stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;
4.3. šlaitinių stogų dangos smulkių defektų šalinimas;
4.4. šlaitinių stogų kraigų smulkių defektų šalinimas;        
4.5. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūro ir skardos smulkių defektų šalinimas;
4.6. lietaus nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;
4.7. šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;
4.8. stogelių virš namo pagrindinių durų smulkus remontas;
4.9. stogo latakų smulkių defektų šalinimas;
4.10. vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;
4.11. šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;
4.12. kiti nedidelės apimties darbai.

5. Laiptinių konstrukcijos:

5.1. laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;
5.2. ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;
5.3. laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;
5.4. laiptinių palangių skardos smulkių defektų šalinimas;
5.5. laiptinės langų stiklinimas;
5.6. kiti nedidelės apimties darbai.

6. Pagrindiniai namo laiptai ir durys:

6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;
6.2. pagrindinių namo ir rūsio durų smulkių defektų šalinimas;
6.3. stogų virš pagrindinių namo durų valymas ir smulkių defektų šalinimas;
6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

 

II. BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS

 

7. Laiptinės:

7.1. išdaužytų mūro vietų ir tinko atnaujinimas;
7.2. išardytų vamzdynų kanalų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;
7.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas.

8. Koridoriai, holai:

8.1. išdaužytų mūro vietų ir tinko atnaujinimas;
8.2. išardytų vamzdynų kanalų latako atnaujinimas;
8.3. kiti nedidelės apimties darbai.

9. Bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

9.1. langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir stiklinimas;
9.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;
9.3. kiti nedidelės apimties darbai.

10. Rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

10.1. švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;
10.2. šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;
10.3. techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;
10.4. šilumos punktų, elektros skydinių ir kitų patalpų valymas;
10.5. kiti nedidelės apimties darbai.

III. BENDROJO NAUDOJIMO INŽINERINĖ ĮRANGA

11. Šalto vandens vandentiekio tinklai (nuo apskaitos prietaiso namo įvade iki įvadinio ventilio bute arba įvadinio ventilio bendro naudojimo virtuvėse, prausyklose, san. mazguose):

11.1. užsikimšusių vamzdynų valymas;
11.2. profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacija, apžiūra pagal nustatytus terminus;
11.3. profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;
11.4. prakiurusių vamzdžių užtaisymas arba vamzdžio dalies keitimas;
11.5. vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;
11.6. vamzdynų sandūrų fasoninių dalių keitimas;
11.7. vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;
11.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas iki nustatytų terminų;
11.9. namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;
11.10. kiti nedidelės apimties darbai.

12. Fekalinės kanalizacijos tinklai (nuo buto kanalizacijos tinklų prisijungimo į stovo trišakį iki pirmo kanalizacijos šulinio už pastato sienos):

12.1. trūkusių kanalizacijos vamzdžių ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;
12.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;
12.3. hidrodinaminis vamzdynų prapjovimas, jei būtina;
12.4. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;
12.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;
12.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas:
12.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;
12.8. kiti nedidelės apimties darbai.

13. Lietaus kanalizacijos tinklai (nuo pastato stogo iki pirmo šulinio už pastato sienos):

13.1. trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų atskirų vietų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;
13.2. užsikimšimų vamzdynų valymas;
13.3. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atstatymas;
13.4. trūkusių įlajų keitimas;
13.5. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;
13.6.  latakų ir lietvamzdžių valymas;
13.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas.
 

14. Ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:  

14.1. užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;
14.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atstatymas;
14.3. kaminų apžiūra pagal nustatytus terminus;
14.4. kaminų mūrinio ir tinko smulkių defektų šalinimas;
14.5. kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;
14.6. vidinių ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas.

15. Elektros instaliacija (nuo įvadinės kabelinės tranzitinės spintos iki buto elektros

apskaitos prietaiso, o bendrabučio tipo gyvenamuosiuose namuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų, nuo įvadinės kabelinės tranzitinės spintos namo įvade iki apšvietimo skydelio kiekviename aukšte, oro kabelių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo galinės atramos, iki buto apskaitos prietaisų, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki įvadinės apskaitos skirstomosios spintos namo įvade):

15.1. elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės, atstatymas, jos   priežiūra;
15.2. profilaktinių apžiūrų atlikimas;
15.3. profilaktinių apžiūrų metu rastų defektų šalinimas;
15.4. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose  smulkių defektų šalinimas ar atstatymas;
15.5. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, technikiniuose koridoriuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose;
15.6. sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų defektų
šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;
15.7. paketinių jungiklių keitimas ar jų defektų šalinimas;
15.8. saugiklių įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;
15.9. šynų ir kitos armatūros įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose,  elektros skydinėse, defektų šalinimas ar keitimas;
15.10. kilnojamų elektros prietaisų prijungimas ir atjungimas ar prijungimo prietaisų įrengimas;
15.11. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai;
15.12. bendro naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas;
15.13. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;
15.14. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;
15.15. nuolatinis užrašų, perspėjančių plakatų atnaujinimas, skydų dažymas.

______________________________________________

 

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,