Administracinė informacija

UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO

VEIKLA

        UAB Joniškio butų ūkis savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, bendrovės veiklos, t. y. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais ir kitais LR Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais.

        Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas, įstatymų ir kitų teisės aktų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas. 

             Bendrovėje vidutiniškai dirba 26 darbuotojai.

        Vadovaujantis nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimais, licencijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą ūkinę veiklą, t. y. daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimo, priežiūros paslaugas galima teikti turint atitinkamus leidimus. Tam bendrovė yra atestuota ir gavusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatą, kuris suteikia teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą, Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu, ir Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu.

        2016 m. pabaigoje bendrovė administravo ir eksploatavo 177 Joniškio rajono daugiabučius gyvenamuosius namus.

        Joniškio m. Žemaičių kvartalo 9 daugiabučiams gyvenamiesiems namams, Žemaitės g. 2 daugiabučiams namams (2, 4), Vilniaus g. 47C gyvenamajam namui ir Nakvynės namams-Krizių centrui, Jurdaičių kaimo 6 daugiabučiams gyvenamiesiems namams ir Jurdaičių socialinės globos namams UAB Joniškio butų ūkis tiekia šilumos energiją ir tvarko jų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų inžinerinę įrangą.

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507, įmonės tiekėjos privalo įrengti abonentams apskaitos prietaisus ir atlikti jų patikrą. Todėl bendrovė, kaip šilumos ir karšto vandens tiekėja, keičia butuose karšto vandens apskaitos prietaisus.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. perėmus iš UAB „Fortum Joniškio energija” daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą, bendrovė vykdo 89 daugiabučių namų mieste ir 16 (iš to skaičiaus 6 namai Jurdaičių kaime) daugiabučių namų rajone  šilumos sistemų prižiūrėtojo  funkcijas.                    

       Pagrindinis dėmesys planuojant darbus kreipiamas į avarijų ir gedimų šalinimą laiku, būtinus vandentiekio, nuotekų, elektros ir šiluminius sistemų remonto, bendro naudojimo patalpų durų  bei langų sandarinimo darbus. Didelis dėmesys skiriamas avarijų ir gedimų mažinimo prevenciniams darbams.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,